Tillbehör till ELITE trainers för att sätta cykeln i vågrät position.