Bright As Day 2000
  • Lättåtkomlig På och Av Knapp med handskar på.
  • Över 2000 uppmätta lumen.
  • Utvecklad i arktiskt klimat i Nordnorge.
  • Mycket ljus för pengarna.
  • I köpet ingår huvudfäste, klisterfäste